PODZIAŁ MAJĄTKU WARSZAWA | ADWOKAT TERESA LOGA


Tradycyjnie między małżonkami, podczas sakramentalnego „tak”, bądź „tak” w Urzędzie Stanu Cywilnego powstaje wspólność małżeńska. W Warszawie mieszka spory odsetek ludzi dobrze sytuowanych, dlatego decydują się oni na podział majątku przed małżeństwem, czyli intercyzę, w tym pomoże Państwu adwokat z Kancelarii Teda, która działa w Warszawie.

Intercyza – podział majątku przed lub w trakcie małżeństwa


Intercyza, czyli podział majątku przed małżeństwem, może zostać dokonany również w trakcie małżeństwa. W momencie ustalania majątku brane pod uwagę są aktualne ceny, a nie ceny podczas nabycia dóbr. Pamiętajmy, że sama intercyza może nie tylko ograniczyć wspólność ustawową, do czego chyba stosowana jest najczęściej, ale też ją rozszerzyć. Sama rozdzielność majątkowa zazwyczaj występuje wraz z chwilą zawarcia intercyzy, można jednak ustalić datę późniejszą. Nie ma natomiast możliwości na ustanowienie daty wstecznej.

Podział majątku poprzez intercyzę posiada jednak swoje wady, między innymi brak możliwości zaciągnięcia wspólnego kredytu czy wspólnego rozliczenia podatku dochodowego, nie są to jednak szczególnie duże wady, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że o intercyzę zazwyczaj występują osoby majętne.

Nie jest też tak, że osoba o słabszym potencjale ekonomicznym nie dostaje po rozwodzie niczego, wszystko zależy od rodzaju intercyzy, jeśli była to intercyza z wyrównaniem dorobków to wtedy zyskuje osoba o słabszej pozycji ekonomicznej, jeśli z powodów stanu zdrowia, bądź obowiązków rodzinnych nie mogła powiększać swojego majątku, wtedy może zażądać wyrównania dorobków.

Podział majątku po rozwodzie


Adwokaci w Kancelarii Teda w Warszawie pomagają również w podziale majątku po rozwodzie. Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na intercyzę, wtedy obowiązuje ich ustawowa wspólność majątkowa, która wchodzi w życie w chwili zawarcia małżeństwa i obejmuje majątek, nabyty w trakcie małżeństwa.

Podziału majątku można dokonać zarówno w trakcie rozwodu, jak i po nim. Sąd może orzec podział majątku już na rozprawie rozwodowej, w momencie, jeśli przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje większych trudności oraz zwłoki.

Istnieją dwa rodzaje podziału majątku w razie wspólności majątkowej i w obu przypadkach z pełnym profesjonalizmem pomogą Państwu adwokaci z Kancelarii Teda w Warszawie. Podział majątku może być umowny bądź sądowy. Podział majątku umowny jest możliwy, jeśli małżonkom uda się porozumieć w sprawie podziału. W tym przypadku wystarczy umowa pomiędzy stronami.

W razie sądowego podziału majątku, niezbędny będzie wniosek sądowy, który powinien zawierać podstawę ustania wspólności majątkowej i informacje o tym, co znajduje się w majątku. Podziałowi może ulec tylko majątek wspólny byłych małżonków.

Według przepisów każdy z małżonków ma taki sam udział w majątku wspólnym, sąd może jednak orzec nierówne udziały w majątku. Pod uwagę tu brane są nie tylko wysiłek w budowanie wspólnego majątku, ale też praca wykonana na rzecz rodziny

Adwokat w tworzeniu podziału majątku jest niezbędny, zaprezentuje nas w sądzie i sporządzi wszelkie niezbędne pisma, bądź wnioski, dlatego tak ważnym jest, aby wybrać właściwego adwokata. Kancelaria Teda w mieście Warszawa posiada doświadczonych adwokatów, którzy pomogą klientowi w podziale majątku z pełnym profesjonalizmem oraz empatią. Zapraszamy do kontaktu!

MASZ PYTANIA? POSZUKUJESZ ADWOKATA DO PODZIAŁU MAJĄTKU W WARSZAWIE? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
tel. 505 025 718
info@teresaloga.pl

Wizyty w terminach uzgodnionych telefonicznie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY