O MNIE


Kance­laria Prawnicza Teda z siedzibą w Warszawie została zało­żona w roku 1998. Działam w oparciu o moje 35 – letnie doświad­czenia zawodowe.


Wydział Prawa i Adminis­tracji ukoń­czyłam na Uniwer­sy­tecie Warszawskim. Radcą prawnym zostałam w 1975 roku, po odbyciu apli­kacji i zdaniu egza­minu radcow­skiego z wynikiem bardzo dobrym.

Każdy Klient jest dla mnie najważniejszy i w indywidualny sposób traktowany. Dla każdego Klienta znajduję tyle czasu, ile wymagają Jego sprawy.


Po przeprowadzonej z Klientem rozmowie, proponuję kompleksowe rozwiązywanie Jego problemów, uświadamiając ryzyka, zagrożenia i niebezpieczeństwa, wskazując jednocześnie możliwości prawne rozwiązania aktualnych problemów, a także sposoby uniknięcia kłopotów i niepowodzeń w przyszłości. Z moich doświadczeń wynika, że taka technika pracy daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa i pozwala na konsekwentne oraz spokojne zwalczanie przeciwności.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
tel. 505 025 718
info@teresaloga.pl

Wizyty w terminach uzgodnionych telefonicznie

 

FORMULARZ KONTAKTOWY