POZEW I APELACJA WARSZAWA


Apelacja – czym jest i kiedy przysługuje?


Postępowanie cywilne ma jedną, dosyć istotną cechę jaką jest dwuinstancyjność. Dzięki temu mamy możliwość złożenia apelacji, czyli odwołania do sądu drugiej instancji. Apelacja w Warszawie oznacza proces odwołania się od wyroku sądu I instancji. Apelację można również złożyć co do postanowień kosztów procesu, ale jedynie wtedy, gdy osoba wnosi o apelację istoty sprawy.

Co powinna zawierać apelacja?


1. Apelacja powinna zawierać oznaczenie wyroku, od którego jest wnoszona i wskazuje zaskarżenie go w całości, bądź w części.
2. W zwięzły sposób przedstawiać zarzuty.
3. Posiadać uzasadnienie zarzutów.
4. Powoływać, jeśli są potrzebne, nowe fakty oraz dowody i wykazywać, że ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe.
5. Powinna zawierać wniosek o zmianę/uchylenie wyroku z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia/zmiany.
6. Jeśli sprawa dotyczy praw majątkowych potrzeba oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.


W złożeniu apelacji w Warszawie pomaga w pełni Kancelaria Teda. Sąd II instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji. Bierze pod uwagę nieważność postępowania. Aby zrozumieć apelację, istotnym jest to, że to strona zakreśla granice zaskarżenia.

Postępowanie apelacyjne ma swoje własne zasady, może się zdarzyć nawet tak, że jakieś zagadnienie prawne, będzie budziło na tyle wątpliwości, że sąd przedstawi zagadnienie do Sądu Najwyższego.

Apelacje oczywiście nie dotyczą jedynie spraw cywilnych, mogą dotyczyć spraw karnych czy gospodarczych. Jeśli chcą Państwo otrzymać informacje o każdym z zagadnień, pomocą służą adwokaci z Warszawy z Kancelarii Teda, doświadczeni w owych sprawach i służący pomocą.

Pozew cywilny – informacje


Pozew w mieście Warszawa złożą za Państwa adwokaci z Kancelarii Teda. Każde postępowanie prawne wymaga zespołu czynności. Pozew jest formalnym pismem, które wszczyna postępowanie. Mimo wszystko złożenie pisma to nie wszystko. Należy również szukać rozwiązań pozasądowych – ugody, mediacji. Nawet przedsądowe wezwanie do zapłaty jest elementem, z którego składa się wszczęcie procesu.

Proces sądowy to postępowanie obustronne, jednak to na osobie wnoszącej pozew leżą obowiązki, poprzez które musi wykazać uprawnienia przed sądem do zasadności roszczeń. W składaniu pozwu nie uczestniczy pozwany, pojawia się dopiero po wezwaniu z sądu.

Pozew cywilny – rodzaje


W prawie cywilnym istnieje wiele rodzajów pozwów, np. pozew o zapłatę, pozew o rozwód, pozew o zachowek, pozew o alimenty, pozew grupowy, pozew wzajemny, pozew o odszkodowanie, pozew o postępowaniu uproszczonym. Pisma te dotyczą różnych spraw.

Pozew to pismo wszczynające pozew cywilny, warto w jego sporządzeniu korzystać z adwokata z Warszawa z Kancelarii Teda. Pozew zawiera powództwo, czyli konkretne żądania wobec pozwanego. Pozew musi zawierać uzasadnienie z faktycznymi okolicznościami na poparcie powództwa.
Pozew jak każde pismo procesowe musi zawierać:
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imię i nazwisko lub nazwę stron (powoda i pozwanego),
 • oznaczenie rodzaju pisma (pozew),
 • treść roszczenia,
 • dowody,
 • podpis strony,
 • wymienienie załączników. Pozew cywilny musi również zawierać:
 • adresy zamieszkania lub siedziby stron,
 • PESEL, NIP lub KRS,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • pełnomocnictwo,
 • opłatę,
 • odpisy dla sądu i stron oraz odpisy załączników.

  W sporządzeniu pozwu w Warszawie pomogą Państwu adwokaci z Kancelarii Teda, zapraszamy do kontaktu!

  POZEW I APELACJA WARSZAWA | ADWOKAT TERESA LOGA

 • MASZ PYTANIA? CHCESZ ZŁOŻYĆ POZEW, BĄDŹ APELACJĘ W WARSZAWIE? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ
  tel. 505 025 718
  info@teresaloga.pl

  Wizyty w terminach uzgodnionych telefonicznie

   

  FORMULARZ KONTAKTOWY