Pozwy o wyłączenie wspólników spółki – konieczna podstawa prawna?

Pozwy o wyłączenie wspólników spółki – konieczna podstawa prawna?


Pozew o wyłączenie wspólnika spółki z Warszawy może być skuteczny jedynie wtedy, gdy wskazuje określoną podstawę prawną http://www.teresaloga.pl/kancelaria-adwokacka/. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania pozwu, uzasadnienia oraz zebrania i przedstawienia dowodów.